Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kontakt – lokalna-zywnosc.pl

NIE PAMIĘTASZ HASŁA?

STWÓRZ KONTO

Kontakt do sklepu Lokalna Żywność:

kontakt@lokalna-zywnosc.pl

tel.: +48 504 778 073,

Właścicielem witryny jest:
Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku
ul. Parkowa 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka
tel. +48 56 678 92 42
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu  VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  • KRS 0000370591
  • NIP 8792636573
  • REGON 340802621
  • Kapitał zakładowy 16 089 000 zł.
TOP